gebruiker DigiD Logo U bent niet aangemeld. [aanmelden]
refresh

Subsidie Community Art

Hieronder ziet u informatie over dit product. Klik op de tabbladen in het horizontale menu om meer informatie te zien.

Dit is een regeling voor sociaal- artistieke activiteiten die plaatsvinden in Leeuwarden en de actieve cultuurparticipatie van de inwoners stimuleren.

  • De activiteiten moeten direct en concreet bijdragen aan de ontwikkeling en versterking van het culturele klimaat in Leeuwarden.
  • Ook moeten de activiteiten een bijdrage leveren aan verbetering van de leefbaarheid en/of het maatschappelijk functioneren van deelnemers en/of de sociale cohesie.
  • Activiteiten met een winstoogmerk komen niet voor subsidie in aanmerking.

Meer informatie nodig?

Neem contact op met de gemeente Leeuwarden.

 

 

Subsidieaanvraag, wanneer en hoe indienen

De aanvragen worden behandeld volgens een tendersysteem. Dit houdt in dat alle informatie m.b.t. een aanvraag op de uiterste indieningsdatum moet zijn ontvangen door de gemeente.

Informatie die na deze datum wordt ingediend zal niet worden meegenomen bij de behandeling van een aanvraag.

Er zijn jaarlijks twee subsidieperiodes:
Periode 1: 1 januari t/m 30 juni. Aanvragen inleveren uiterlijk op 1 oktober voorafgaand aan periode 1;

Periode 2: 1 juli t/m 31 december. Aanvrager inleveren uiterlijk 1 april voorafgaand aan periode 2.

In periode 1 wordt maximaal 50% van het subsidieplafond verleend. In periode 2 wordt ook maximaal 50% van het subsidieplafond verleend.

De te verlenen subsidie bedraagt maximaal 40% van de subsidiabele kosten van de activiteit in de gemeente Leeuwarden met een maximum van € 15.000,-.

U kunt digitaal (tabblad 'Aanvragen') een subsidieaanvraag indienen voor deze subsidieregeling.

Laden