gebruiker DigiD Logo U bent niet aangemeld. [aanmelden]
refresh

Subsidie Kleine producties cultuur

Hieronder ziet u informatie over dit product. Klik op de tabbladen in het horizontale menu om meer informatie te zien.

U kunt als lokale organisatie, vereniging of (amateur) kunstenaar een aanvraag doen voor een te organiseren culturele activiteit.

Waar moet ik rekening mee houden?

Belangrijk daarbij is dat de activiteit een openbaar karakter heeft. Het moet dus toegankelijk zijn voor, of gekocht kunnen worden door alle inwoners van de gemeente Leeuwarden.

De te verlenen subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 5.000,-.

De activiteit moet plaatsvinden in de gemeente Leeuwarden.

Subsidieperiodes

Er zijn jaarlijks vier subsidieperiodes. Per periode wordt maximaal 25% van het totaal beschikbare subsidiebudget verleend. Afhankelijk van het moment van uw activiteit gelden verschillende momenten om een aanvraag in te dienen.

  • Periode 1: 1 januari t/m 31 maart. Inleveren uiterlijk 1 oktober voorafgaand aan de periode.
  • Periode 2: 1 april t/m 30 juni. Inleveren uiterlijk 1 januari voorafgaand aan de periode.
  • Periode 3: 1 juli t/m 30 september. Inleveren uiterlijk 1 april voorafgaand aan de periode.
  • Periode 4: 1 oktober t/m 31 december. Inleveren uiterlijk 1 augustus voorafgaand aan de periode.

De aanvragen worden behandeld volgens een tendersysteem. Dit bhoudt in dat informatie, ontvangen na de uiterste indieningstermijn, niet wordt meegenomen in de behandeling van uw aanvraag.

Hoe aan te vragen?

Om voor de subsidie in aanmerking te komen, vult u het formulier 'Aanvraag subsidie culturele activiteiten' in en stuurt deze op of levert deze in bij de gemeente Leeuwarden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Leeuwarden.

Laden