gebruiker DigiD Logo U bent niet aangemeld. [aanmelden]
refresh

Subsidie Mienskipsfonds

Hieronder ziet u informatie over dit product. Klik op de tabbladen in het horizontale menu om meer informatie te zien.

De regeling Mienskipsfonds heeft als doel om middelen ter beschikking te stellen aan initiatieven van bewonersgroepen op het gebied van leefbaarheid en participatie.

Aanvragen subsidie

Er zijn middelen beschikbaar voor 2015, 2016 en 2017. De aanvragen worden beoordeeld door de adviescommissie "de Tafel van Acht". De vergaderdata van de adviescommissie vindt u onder het tabblad "Aanvragen".

Een aanvraag kunt u indienen via het aanvraagformulier onder het tabbald "Aanvragen".

Wat zijn de voorwaarden?

Een bijdrage kan enkel worden verleend indien wordt voldaan aan onderstaande voorwaarden:

  • de aangevraagde subsidie is voor initiatieven van bewoners(-groepen);
  • het gaat om activiteiten en voorzieningen op het terrein van leefbaarheid en participatie;
  • een initiatief moet aansluiten bij wat er leeft in de eigen omgeving en moet draagvlak hebben;
  • de initiatiefnemers moeten zelf actief bijdragen aan de uitvoering van het initiatief.
Laden